Διαδικασία ανακύκλωσης

Ποια είναι η διαδικασία ανακύκλωσης τηγανελαίου;

Η διαδικασία είναι απλή! 3 είναι όλα κι όλα τα βασικά βήματα:

• Μετά το τηγάνισμα δεν πετάς το λάδι στο νεροχύτη ή στα σκουπίδια

• Αφού κρυώσει, συλλέγεις το τηγανέλαιο σε ένα πλαστικό μπουκάλι 1,5L και κλείνεις καλά

το καπάκι.

• Βρίσκεις το κοντινότερο σημείο με κάδο ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ στο διαδραστικό χάρτη στο site

www.prasinoladi.gr, όπου το μεταφέρεις σε πρώτη ευκαιρία.

step1-number-icon step1-procedure-icon step1-drop-icon
∆εν πετάω

το λάδι μετά το τηγάνισμα στο νεροχύτη

step2-number-icon
step2-procedure-icon
Συλλέγω

το τηγανέλαιο σε μπουκάλια

step2-number-icon
step2-procedure-icon
Ανακυκλώνω

μεταφέροντας τα μπουκάλια σε ένα από τα σημεία Πράσινο Λάδι που βρίσκεται κοντά