Γιατί να ανακυκλώνω το τηγανέλαιο;

Με την ανακύκλωση του λαδιού μετά το τηγάνισμα, ωφελούμαστε  όλοι πολλαπλά, σε τρείς πολύ σημαντικούς τομείς:

Περιβάλλον
Ανακυκλώνοντας το τηγανέλαιο, μειώνεις τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συνεισφέροντας στη μείωση της έκλυση αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και στην αποτροπή της ρύπανσης υδάτων.
Με τα τηγανέλαια παράγεται ένα πράσινο καύσιμο, το βιοντίζελ, το καθαρότερο καύσιμο με το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η χρήση του οποίου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου έως 90% σε σχέση με το ορυκτό ντίζελ.
Με τη μη απόρριψη τηγανελαίων μειώνεις σημαντικά τη υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς τόσο από το νεροχύτη όσο και από τα σκουπίδια τα τηγανέλαια καταλήγουν στο υπέδαφος και στη θάλασσα, ρυπαίνοντας το περιβάλλον.

Αποχετευτικό Σύστημα και Ενέργεια
Ανακυκλώνοντας το τηγανέλαιο, δεν προκαλείς προβλήματα στο σύστημα αποχέτευσης.
Όταν πετάς τηγανέλαια στο νεροχύτη, προκαλείς αποφράξεις στους σωλήνες αποχέτευσης του σπιτιού σου και "βουνά λίπους" στους υπονόμους της πόλης σου, μαζί και προβλήματα στους βιολογικούς καθαρισμούς και έτσι το κόστος διαχωρισμού, με το οποίο επιβαρυνόμαστε όλοι, είναι τεράστιο. Με την ανακύκλωση μειώνεις ουσιαστικά το ενεργειακό σου αποτύπωμα.

Οικονομία
Ανακυκλώνοντας το τηγανέλαιο, συμβάλλεις στην Ελληνική οικονομία.
Η ανακύκλωση τηγανελαίου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση χρήσης ορυκτών καυσίμων και των εισαγωγών πετρελαίου, πράγμα που συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας 

Η ανακύκλωση 1L τηγανελαίου:
• Παράγει 1L βιοντίζελ, το οποίο εξοικονομεί 3kg CO2 από την ατμόσφαιρα
• Αποτρέπει την υποβάθμιση 1 εκατομμύριου λίτρων νερού, ποσότητα που χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος σε 14 χρόνια.
• Εξοικονομεί περίπου 3,1 KWh (από ενέργεια που δεν καταναλώνεται στον βιολογικό)

 

custom-preview