Γιατί βιοντίζελ;

Τι είναι το βιοντίζελ;
Το βιοντίζελ είναι ένα βιοκαύσιμο, δηλαδή ένα ανανεώσιμο καύσιμο, που παράγεται από φυτικά έλαια, συνήθως από ηλιέλαιο, σογέλαιο, κραμβέλαιο, ή από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια και ζωικά λίπη. Τα χαρακτηριστικά του είναι όμοια με εκείνα του πετρελαίου κίνησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πετρελαιοκινητήρες σε μείγμα, σε διάφορα ποσοστά, χωρίς καμία μετατροπή των κινητήρων. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (και στην Ελλάδα) αναμιγνύεται κατά μέσο όρο 7% βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης. Λόγω των χαμηλότερων εκπομπών σωματιδίων ΡΜ, μονοξειδίου του άνθρακα CO και υδρογονανθράκων HC, η χρήση του σημαίνει έκλυση έως και 90% λιγότερων αερίων του θερμοκηπίου. Το βιοντίζελ δεν είναι τοξικό, δεν περιέχει αρωματικές ενώσεις, έχει σχεδόν μηδενική περιεκτικότητα σε θείο και είναι εύκολα βιοαποικοδομήσιμο

Γιατί είναι σημαντικά τα βιοκαύσιμα;
Η σχέση μεταξύ του φαινομένου του θερμοκηπίου που οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη και της καύσης ορυκτών καυσίμων είναι αδιαμφισβήτητη με όλα τα προγνωστικά μοντέλα να διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς την ταχύτητα εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής και της επιδείνωσης των κλιματικών συνθηκών.
Η χρήση βιοντίζελ στους πετρελαιοκινητήρες έχει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, όπως ελάττωση των συνεπειών του φαινομένου του θερμοκηπίου και μείωση των εκπομπών καυσαερίων. Σύμφωνα με ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έρευνες ανεξάρτητων ιδρυμάτων παγκοσμίως η κατανάλωση 1 kgr βιοντίζελ σε αντικατάσταση συμβατικού πετρελαίου έχει συνέπεια τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, (CO2) κατά τουλάχιστον1 kgr, ενώ στην περίπτωση εξελιγμένων βιοκαυσίμων, όπως το βιοντίζελ από απόβλητα (τηγανέλαια, ζωικά λίπη), η μείωση ξεπερνάει τα 3 kgr.
Στην περίπτωση χρήσης αποβλήτων για πρώτη ύλη όχι μόνον δεν επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα με CO2 για την παραγωγή τους, αλλά προστατεύεται το περιβάλλον από τις επιπτώσεις που έχει η απόρριψή τους.