Φωτογραφίες

13.jpg

Τα σύγχρονα φορτηγά της Πράσινο Λάδι βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους της Αττικής συλλέγοντας τηγανέλαιο από επιχειρήσεις εστίασης και σημεία ενδιαφέροντος.

14.jpg

Η πρωτοποριακή υπηρεσία φορητής μηχανογραφημένης τιμολόγησης διευκόλυνε σημαντικά τις συνεργαζόμενες με την Πράσινο Λάδι επιχειρήσεις. Άμεσα και εύκολα τηρείται η διαδικασία έκδοσης των νόμιμων παραστατικών κατά την παραλαβή τηγανελαίων.

15.jpg

Καθαριότητα, συνέπεια , επαγγελματισμός. Χιλιάδες τόνοι τηγανελαίων συγκεντρώνονται ετήσια μέσω της Πράσινο Λάδι για παραγωγή βιοντήζελ προστατεύοντας τον υδροφόρο ορίζοντα και το περιβάλλον.

86.jpg

Από τον Ιούλιο του 2013 και την ίδρυση του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου EWABA (European Waste to Advanced Biodiesel Association) στις Βρυξέλλες συμμετέχει διαρκώς έκτοτε στην αιρετή Διοικούσα Επιτροπή του.

17.jpg

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πράσινο Λάδι, κ. Κυριακόπουλος, κατά την παραλαβή του πρώτου βραβείου στα Waste & Recycling Awards 2017 στην κατηγορία “Energy from Waste Business”

Το πιστοποιητικό ISCC εξασφαλίζει την τήρηση και την ιχνηλασιμότητα όλων των νόμιμων διαδικασιών παραγωγής ενέργειας με πρώτη ύλη απορρίμματα όπως το χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο χωρίς να έχει επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα.