Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Από την 25η Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ.2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πράσινο Λάδι A.E., με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, με την παρούσα πολιτική προστασίας σας ενημερώνει για τον τρόπο που προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών σας, συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σε περίπτωση εναντίωσής σας σε ότι αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και γενικότερα την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική όποτε αυτή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο και η σχετική ενημέρωσή σας θα γίνεται με την εμφάνιση της αναθεωρημένης έκδοσης στον Ιστότοπο μας https://www-prasinoladigr.skipdns.link

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για σκοπούς οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Διαχειριζόμαστε αυτά τα στοιχεία με μεγάλη υπευθυνότητα.

Αρχές Επεξεργασίας

Kατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, ακολουθούμε τις παρακάτω βασικές αρχές:

• Φροντίζουμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που συλλέχθηκαν.

• Με την επιφύλαξη της παρούσας πολιτικής δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός και αν αυτό επιβάλλεται από το Νόμο ή επιτρέπεται από την μεταξύ μας σύμβαση.

• Τα δεδομένα τα χρησιμοποιούμε για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης η/και για να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας σχετικά με νέα προϊόντα μας η/και για να σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες.

• Περιοριζόμαστε στον σκοπό για τον οποίον συλλέχθηκαν

• Χρησιμοποιούμε τα απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό που επιδιώκουμε (ελαχιστοποίηση)

• Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται.

• Επικαιροποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας που συλλέχθησαν, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τα είδη των δεδομένων και οι πηγές συλλογής τους – Οι σκοποί

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς συνδέονται άμεσα είτε με την μεταξύ μας σύμβαση, είτε με τις υπηρεσίες η/και τα προϊόντα που επιλέγετε να σας παρέχουμε.

Τι συλλέγουμε ;

• Κατά την παραλαβή βιογραφικού σημειώματος: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, εθνικότητα, στρατιωτικές υποχρεώσεις, οικογενειακή κατάσταση, δ/νση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., φωτογραφία, μορφωτικό επίπεδο, προϋπηρεσία, συστάσεις.

• Κατά την παραλαβή στοιχείων επικοινωνίας για παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο εργασίας μας (συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων): ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική αλληλογραφία επικοινωνίας, διεύθυνση παραλαβής.

Η εταιρία μας δεν συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα.

Τα συλλέγουμε πριν η κατά την σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης ή την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας μας, κατά την είσοδό σας και χρήση του Ιστοτόπου και της εφαρμογής για κινητά (mobile application), κατά την παροχή υπηρεσιών, κατά την παραλαβή βιογραφικών, κατά την επίλυση παραπόνων.

Επίσης συλλέγουμε τα δεδομένα σας από διάφορες πηγές με τη συγκατάθεσή σας και πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στη συγκατάθεση σας, η Πράσινο Λάδι ακολουθεί τις προβλεπόμενες από την

κείμενη νομοθεσία διαδικασίες για την ενημέρωση σας και τη λήψη της συγκατάθεσής σας.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας:

(α) η εκτέλεση σύμβασης που μας αναθέτετε ή που προτίθεστε να μας αναθέσετε.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας.

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο.

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

(ε) η πρόδηλη δημοσιοποίηση από εσάς των δεδομένων και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας ως προς τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν σε δεδομένα υγείας.

Ειδικότερα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά περίπτωση :

Για να σας ταυτοποιήσουμε, για να σας προσφέρουμε καλή υπηρεσία, για να εξυπηρετήσουμε την προ-συμβατική η συμβατική μεταξύ μας έννομη σχέση, για να λαμβάνετε προσωποποιημένες για εσάς πληροφορίες και προσφορές, για να απαντούμε σε αιτήματά σας, για την διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων είτε δικών μας είτε δικών σας, για να σας ενημερώνουμε για τα υπάρχοντα και νέα προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες μας, για προωθητικές ενέργειες αυτών, για να πάρουμε τη γνώμη σας για την βελτίωση αυτών, για να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε την πελατειακή βάση μας (την αγοραστική συμπεριφορά ) με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα, η ποικιλία, και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, και για την διοικητική οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας μας, για την διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων σας.

Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα – Τρίτοι Αποδέκτες Δεδομένων:

Δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος. Η Εταιρία μας ενδέχεται, αφού εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητά τους, να παράσχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σας στους κατωτέρω εκτελούντες την επεξεργασία ώστε να είναι εφικτή η προσφορά υπηρεσιών προς εσάς ή για να ενισχυθεί η εμπειρία εξυπηρέτησης σας.

• Σε επιχειρήσεις συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης.

• Σε θυγατρικές εταιρίες

• Σε τρίτες επιχειρήσεις μάρκετιγκ, διαφήμισης, για την εμπορική επικοινωνία, προώθηση και διαφήμιση, τήρηση αρχείου, εταιρίες ταχυμεταφοράς.

• Σε εταιρίες υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων λογισμικού με βάσεις δεδομένων.

• Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας με τον οποίο διατηρούμε σχέση σύμβασης.

• Σε συνεργαζόμενους δικηγόρους.

• Σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Κρατικούς Φορείς.

• Στους εργαζομένους της και των θυγατρικών της

Σε αυτές τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε μέσω συμβατικών όρων ότι τηρείται εκ μέρους τους επαρκώς η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Πράσινο Λάδι ΑΕ, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως). Αυτό περιέχει το δικαίωμα να αιτηθείτε και να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχετε μαζέψει.

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Πράσινο Λάδι ΑΕ (δικαίωμα εναντιώσεως).

ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της Πράσινο Λάδι ΑΕ (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσετε από την Πράσινο Λάδι ΑΕ να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή συγκατάθεση την οποία έχετε δώσει (στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω).

η) Η εταιρία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας υπάρχει πιθανότητα η ανωτέρω προθεσμία να παρατείνεται κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των αιτημάτων και την πολυπλοκότητά τους. Οι πιθανές απορρίψεις του αιτήματος σας θα αιτιολογούνται.

θ) Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, είτε να επιβάλει την καταβολή αντίστοιχου τέλους λαμβάνοντας υπόψη, το χρόνο για την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, τα έξοδα απασχόλησης για την ενδοεταιρική ενημέρωση και την πιθανή σχετική ανακοίνωση, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.

ι) Εάν έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, υπάρχει πιθανότητα να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του.

λ) Να αρνείστε την αυτόματη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

μ) Να προσφύγετε στην Αρχή: αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα, Internet Site: www.dpa.gr, Τηλ.: 210 6475 600, Fax: 210 6475628.

Πως διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας;

Κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να διαφυλάξουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Χρησιμοποιούμε ασφαλή πρωτόκολλα για την επικοινωνία και την μεταφορά των δεδομένων, ενώ λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε λογισμικό για την προστασία της ιστοσελίδας, της εφαρμογής για κινητά και του server.

Αν και προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών. Παρόλα αυτά, υποσχόμαστε να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάποια πιθανή παραβίαση δεδομένων. Επίσης θα σας ενημερώσουμε εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα σας ή τα ενδιαφέροντα σας. Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε μια παραβίαση δεδομένων και να βοηθήσουμε τις αρχές εάν υπάρχουν κάποιες ανάλογες παραβιάσεις.

Η εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο προσωπικό γι΄ αυτό το σκοπό που δεσμεύεται με αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.

Cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε

To site της εταιρίας μας χρησιμοποιεί «cookies», ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά από αυτά πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Η εγκατάσταση των «cookies» από εμάς επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την περιήγησή σας πιο εύκολη και ευχάριστη.

Σχετικά Cookies

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας cookies από υπηρεσίες τρίτων όπως: για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (analytics), μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλης μορφής internet marketing και προβολής του ιστότοπου στο διαδίκτυο (facebook, twitter κλπ), εταιρική προβολή σε μορφή αναπαραγωγής βίντεο (youtube, κλπ), υπηρεσία προσέγγισης της επιχείρησης του ιστότοπου μέσω χάρτη (google maps, foursquare, κλπ), ενημέρωση στοιχείων, εταιρικών, οικονομικών, στατιστικών ή άλλης μορφής (pdf, excel, word, txt, κλπ).

Cookies που χρησιμοποιούμε:

• Υποχρεωτικά cookies : είναι υποχρεωτικά για εσάς για να κάνετε χρήση μερικών σημαντικών ενεργειών στην ιστοσελίδα μας, όπως να συνδεθείτε σε αυτό. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν καμία προσωπική πληροφορία.

• Λειτουργικά cookies : προσφέρουν λειτουργικότητα τα οποία κάνουν την χρήση των υπηρεσιών μας πιο εύκολη.

• Analytics cookies: χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν την χρήση και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών.

• Διαφημιστικά cookies: χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουν διαφημίσεις οι οποίες σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντα σας. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τον αριθμό των επαναλήψεων που βλέπετε μια διαφήμιση. Συχνά τα στοχευμένα ή διαφημιστικά cookies

συνδέονται με το την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας που προσφέρεται από τον άλλο οργανισμό.

Ηλεκτρονικές φόρμες

Στις ηλεκτρονικές φόρμες του site μας υπάρχουν κουτάκια (check boxes) μόνο για την αποδοχή των COOKIES από τον χρήστη.

Υποχρεώσεις χρηστών ιστότοπων και mobile application

Με την χρήση των Ιστοτόπων και mobile application και κατά την παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από την Εταιρία μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ενημερώνετε την εταιρία μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή.

Με την χρήση των ιστοτόπων και mobile application της Πράσινο Λάδι βεβαιώνεται ότι είστε πάνω από δέκα έξι χρονών. Αν είστε κάτω των δέκα έξι χρονών πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση των Ιστοτόπων και mobile application καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική μέριμνα. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων.

Η εταιρία δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που συλλέχθησαν νομίμως από τρίτα μέρη, και θα σας ενημερώσει σχετικά.

Έχετε την δυνατότητα απεγγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας από διαδικασίες και ενέργειες που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και αν μας το ζητήσετε μπορούμε να αφαιρέσουμε όλες τις πληροφορίες που διατηρούμε (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία).

Επίσης μπορεί η εταιρία μας να διατηρεί προσωπικά δεδομένα μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας, για την χρήση τους: ενώπιον φορολογικών, κοινωνικοασφαλιστικών αρχών, ελεγκτικής αρχής και κάθε άλλης δημόσιας Αρχής η αρμοδίου Δικαστηρίου μέχρι την προβλεπόμενη από τον Νόμο κατά περίπτωση προθεσμία παραγραφής η για

όσο χρονικό διάστημα κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας.

Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται από τα αρχεία και το σύστημα μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της εταιρίας μας και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών που έχουν αναφερθεί.

Διαρροή Πληροφοριών

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε παραβίαση των δεδομένων, θα ειδοποιήσουμε εντός 72 ωρών την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει σχετικά με την παρούσα πολιτική δεδομένων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην διεύθυνση Λασκαράτου 8 Περιστέρι Τ.Κ. 121 32 και στο e-mail [email protected] καθώς και στο τηλέφωνο 210 5722108.

Τελευταία αναπροσαρμογή του παρόντος 26.06.2022